Logo Kris Thys

Het Havenhuis in Antwerpen is een creatie van Zaha Hadid. Enkele maanden voor de oplevering plots overleden.
Door de mist die er hing is het een mystiek beeld geworden.
Het contrast tussen de oude brandweerkazerne en het nieuwe project wordt zo extra uitgelicht.